Termeni și condiții (4 decembrie 2020)

Termeni și condiții

(4 decembrie 2020)

Termenii și condițiile de utilizare a serviciilor WEB-TOP

1. Părțile

1. WEB-TOP este denumirea comerciala a S.C. WEB-TOP S.R.L., persoană juridică romană, având sediul social în Mun. Oradea, Strada Dr. Louis Pasteur, Nr. 42, Bloc B, Etaj 2, Ap. 10, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J5/1677/2019, cod unic de înregistrare fiscală 41294965, cont bancar IBAN: RO23BTRLRONCRT0539902601, deschis la Banca Transilvania si cont bancar IBAN: RO94RNCB003216393059000, deschis la Banca Comerciala Romana,  reprezentată prin administratorul statutar. Denumiri ce se vor folosi în continuare pentru S.C. WEB-TOP S.R.L. sunt: WEB-TOP, portal, platformă și furnizor.

 2. Client în raport cu WEB-TOP sau ofertant în raport cu utilizator, după cum urmează a fi definit la art. 3, cu datele de identificare conform contului client.

 3. Utilizator (vizitatorul site-ului), după cum urmează a fi definit la art. 3.

Art. 1. Obiectul contractului

1. Portalul WEB-TOP conține două secțiuni principale: Lista de firme și Catalogul de produse și servicii.

2. WEB-TOP este o bază de date cu un motor de căutare profesionist, care oferă clienților săi un spațiu de promovare online prin apariția în Lista de firme și printr-un magazin de prezentare virtual denumit Catalog de produse și servicii.

3. WEB-TOP oferă utilizatorilor portalului posibilitatea găsirii cu ușurință a unei firme listate sau a unui bun, produs sau serviciu specific. 
 

Art. 2. Domeniul de aplicabilitate 

1. Următorii termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.web-top.ro (denumit în continuare "WEB-TOP") se aplică tuturor serviciilor furnizate în cadrul Catalogului de firme și a Catalogului de produse și servicii. Prin utilizarea serviciilor portalului WEB-TOP atât utilizatorul cât și clientul sunt de acord să respecte acești termeni și condiții pe durata întregii utilizări a portalului de internet. 

2. Pentru clienții WEB-TOP (după cum urmează a fi definiți) termenii şi condiţiile de utilizare reprezintă contract de prestări servicii.

Prin urmare acceptarea acestor termeni și condiții de utilizare se face în mod expres prin bifarea căsuței „Am citit și sunt de acord cu Termenii și condițiile site-ului”, respectiv cu „Am citit și sunt de acord cu Politicile de confidențialitate, de cookie-uri și de protecție a datelor cu caracter personal”. 

Art. 3. Definiții

Furnizor: furnizorul serviciilor legate de baze de date online, catalog firme este S.C. WEB–TOP S.R.L. care operează ca portal de internet;

Utilizator: persoană fizică sau juridică care utilizează motorul de căutare în vederea găsirii a unei firme, produs sau serviciu, putând accesa site-ul oferit de WEB-TOP în mod gratuit, fără a fi necesară vreo autentificare sau cont; utilizatorul poate acorda un rating anonim cu privire la firmele, produsele și/sau serviciile listate pe site-ul portalului;

Client: persoană fizică autorizată sau persoană juridică, care se înregistrează în baza de date a site-ului WEB-TOP printr-un cont profesional contra cost, pe baza planurilor tarifare individualizate în funcție de serviciile alese; în urma înregistrării poate plasa anumite informații și anunțuri despre propria firmă, produsele comercializate sau serviciile oferite; astfel clientul poate deveni beneficiar de promovare online; această înregistrare se poate realiza prin intermediul reprezentanților sau agenților WEB-TOP sau în mod individual, exclusiv online;

Reprezentant WEB-TOP: este o persoană angajată cu contract de muncă ai societății WEB-TOP sau diverși afiliați (voluntari, persoane fizice autorizate, colaboratori, brokeri sau agenți) care contactează potențialii clienți cu scopul oferirii serviciilor WEB-TOP; reprezentanții prestează activități de informare, publicitate și marketing pentru WEB-TOP, oferă servicii spre vânzare, acordă consiliere clienților, ajută la înregistrarea clienților în baza de date WEB-TOP; 

Baza de date: aceasta poate cuprinde cu titlu exemplificativ denumiri de firme, adrese de contact, orare de funcționare, descrieri activități comerciale, de produse și servicii, informații promoționale, imagini și fotografii cu titlu de prezentare, etc.; structurarea și categorizarea informațiilor, precum și algoritmul de căutare constituie secret de afaceri; bazele de date oferite în cadrul portalului sunt protejate prin dreptul de autor;

Conținutul clientului: denumirea firmei, descrierea activități comerciale, coduri CAEN, adrese de contact, orar de funcționare, descriere de produse și servicii, informații promoționale, logoul profesional, imagini și fotografii, respectiv orice alte informații elaborate de către client cu scopul promovării propriei afaceri; 

Rating: este un scor acordat de către utilizatori privind firma, bunul, produsul sau serviciul din Catalogul de produse și servicii, respectiv un comentariu scurt privind calitatea acestora; ratingul contribuie la creșterea calității produselor sau serviciilor, respectiv la formarea unei concurențe economice echitabile;

Catalog de produse și servicii: este un spațiu online de informare, un magazin de prezentare virtual, ca serviciu suplimentar oferit de WEB-TOP pentru clienții săi, unde aceștia își pot oferi serviciile și produsele spre vânzare utilizatorilor; Catalogul de produse și servicii poate să conțină oferte la preț determinat sau fără preț determinat pentru produsele complexe sau individualizabile; accesarea Catalogului de produse și servicii se poate realiza fără cont de către orice utilizator; utilizatorii pot contacta ofertanții prin intermediul Catalogului de produse și servicii cu scopul de a cere oferte ferme, fără posibilitate de a plasa comenzi sau a încheia tranzacții; 

Ofertă: produse, bunuri sau servicii oferite spre vânzare în Catalogul de produse și servicii, care pot fi caracterizate prin specificații individuale și/sau cantitate; oferta are caracter informativ și nu se poate considera ca ofertă fermă;

Ofertant: este un client WEB-TOP înregistrat, persoană fizică autorizată sau persoană juridică, care informează utilizatorii despre serviciile sau produsele proprii în Catalogul de produse și servicii; 

Art. 4. Durata contractului cu privire la relațiile cu clienții WEB-TOP

1. Pentru clienții WEB-TOP incidența prezentelor termeni şi condiţii au o durată nedeterminată, deoarece termenii şi condiţiile reprezintă contract de prestări servicii. 

Art. 5. Prețul serviciilor WEB-TOP aplicabile clienților:

1. Prețul serviciilor WEB-TOP se determină în momentul înregistrării clienților pe platforma WEB-TOP în funcție de opțiunile alese. 

2. Emiterea facturilor are loc automat cu o periodicitate anuală, sau ori de câte ori intervin schimbări în serviciile solicitate de către clienți.

Art. 6. Protecția drepturilor de autor și de marcă

1. Programele software WEB-TOP, algoritmul de căutare, codurile obiect şi sursă, logo-urile, textele şi imaginile sunt protejate prin drepturile de autor şi/sau prin drepturile de marcă. 

2. Informațiile prezente pe site sunt strict interzise exploatărilor de date de tip industrial sau comercial; se interzice de asemenea crearea de directoare de informaţii, baze de date electronice sau tipărite, reproducerea, prelucrarea sau distribuirea către terţe părţi. Utilizatorul poate folosi portalul numai în conformitate cu prevederile legale, în special în cadrul reglementărilor aplicabile privind protecţia datelor.

3. Conținuturile clientului sunt de asemenea protejate prin drepturile de autor şi/sau prin drepturile de marcă. Prin natura serviciilor oferite de WEB-TOP, aceasta poate reproduce, utiliza, difuza și promova conținuturile clienților. Orice reproducere, utilizare, difuzare neautorizată a conținuturilor clienților de către terțe persoane este interzisă şi se supune răspunderii civile şi/sau penale. 

4. Clientul se angajează că deţine toate drepturile necesare pentru publicarea tuturor textelor şi materialelor online. Acesta transmite către WEB-TOP toate drepturile necesare pentru publicarea online a prezentării sale, şi anume drepturile de utilizare, de protecţie a serviciului şi alte drepturi, în special dreptul de publicare, reproducere şi difuzare a logo-ului de firmă şi imaginilor, dar şi conţinutul şi perioada de valabilitate a ofertelor. 

Art. 7. Măsuri luate pentru corectitudinea informațiilor și buna funcționare a serviciilor

1. WEB-TOP depune eforturi pentru a furniza o bază de date actuală cu informații la zi. În acest scop atât orice utilizator cât și orice client se va angaja să semnaleze fără întârziere eventualele date și informații incorecte, defecte vizibile, întreruperea serviciilor, precum şi alte ameninţări şi dovezi de abuz de către terţi.

2. Utilizatorul sau clientul nu are voie să posteze sau transmită prin e-mail sau în orice alt mod viruşi, software, malware sau orice alte informaţii, date, programe sau conţinut, care sunt destinate să întrerupă, distrugă sau limiteze funcţionarea oricărui software sau hardware.

3. Utilizarea datelor de contact ale firmelor clienți înregistrați cu scopuri de marketing direct este interzisă. 

4. Trimiterea de mesaje spam pe portal este interzisă, precum și a reclamelor nesolicitate. 

FairGo FAQ

Art. 8. Drepturile și obligațiile părților

8.1. Drepturile și obligațiile furnizorului WEB-TOP

1. WEB-TOP garantează pentru o durată rezonabilă de funcționare a portalului. WEB-TOP pune accent pe fiabilitatea ridicată a serverelor, ceea ce presupune întreținerea periodică a echipamentelor hardware și software. Întreținerea include eventualele corecții de erori, bug-uri, actualizările de software și îmbunătățirile caracteristicilor.

2. WEB-TOP se angajează să-i ofere clientului înregistrat în baza de date un spațiu virtual de prezentare și de promovare a firmei, a produselor și/sau serviciilor contra cost. 

3. La cererea clientului, WEB-TOP oferă prin reprezentanții săi suport și îndrumare în elaborarea conținuturilor promoționale.

4. WEB-TOP poate solicita periodic sau ori de câte ori consideră necesar actualizarea de date din partea clienților și poate formula sugestii privind conținuturile clienților.

5. În cazul în care clientul nu îndeplineşte cerinţele obligaţiilor referitoare la informaţiile furnizate în mod corect şi complet și/sau nu se conformează indicațiilor scrise din partea WEB-TOP, portalul are dreptul să suspende temporar sau să şteargă definitiv înregistrarea, respectiv WEB-TOP va putea denunța contractul și/sau va putea invoca încetarea contractului de plin drept. Ștergerea contului de client este definitivă și ireversibilă, în acest caz nu se va păstra nici back-up-ul datelor șterse.

6. WEB-TOP își rezervă dreptul de a șterge fără notificare prealabilă unele conținuturi ale clienților sau chiar contul clientului dacă aceștia nu sunt conforme cu politicile marilor motoare de căutare precum Google, Yahoo, Bing, etc. Această măsură este impusă de WEB-TOP pentru asigurarea accesibilității site-ului pentru alți clienți și utilizatori prin evitarea unei penalizări din partea marilor motoare de căutare. 

7. WEB-TOP își rezervă dreptul de a limita bunurile, serviciile și produsele din Catalogul de produse, iar cele care nu respectă cerințele site-ului sau nu sunt conforme cu politicile marilor motoare de căutare, pot fi șterse fără notificarea prealabilă a clientului, pe baza raționamentului din articolul precedent. WEB-TOP are dreptul să suspende temporar sau să şteargă definitiv oferta/publicitatea în cauză și/sau unele sau toate bunurile, produsele și serviciile clientului ofertant din Catalog de produse și servicii. Aceste măsuri pot fi luate și în cazul plângerilor repetate ale utilizatorilor.

8. WEB-TOP își rezervă dreptul de moderare și de a șterge ratingurile și/sau comentariile care nu respectă condițiile acestora, cu titlu exemplificativ nu se referă la firma, bunul, produsul sau serviciul de pe site, folosesc expresii jignitoare, incită la ură sau alte asemenea. 

8.2. Drepturile și obligațiile clientului/ofertantului

1. Clientul este obligat în vederea unei promovări eficiente pe portalul WEB-TOP să furnizeze conținuturi actuale și informative. Ori de câte ori intervine vreo schimbare privind aceste conținuturi (se introduc noi produse și/sau servicii, se schimbă adresa sau orarul de funcționare, datele de contact etc.), clientul este obligat să-și actualizeze datele de pe portal. Actualizarea conținuturilor clientului cade în sarcina lui și se realizează gratuit prin contul de client, ori de câte ori este nevoie.

2. Clientul va putea indica numărul de telefon și adresa de e-mail în contul lui cu scopul comunicării cu furnizorul și/sau utilizatorii site-ului. Adresa de e-mail este supusă confirmării ulterioare, iar în funcție de confirmarea/neconfirmarea adresei de e-mail de către client, furnizorul va putea afișa pe site mențiunea „Firmă cu date de contact verificate” sau „Firmă cu date de contact neverificate”.

3. Numele de utilizator și parola de acces în contul clientului trebuie ținute în secret. Clientul este răspunzător pentru toate activităţile care au loc cu parola sa. Clientul este obligat să raporteze prompt orice utilizare neautorizată a parolei lui si orice altă încălcare a securităţii. În scopul protecției contului de client la încetarea activităţii se recomandă utilizarea butoanelor de ieşire din cont.

4. Unele conținuturi de client sunt interzise pe întreg portal WEB-TOP, adică atât în secțiunea de Liste de Firme cât și în secțiunea Catalog de produse și servicii. Această interdicție se referă fără a se limita la orice informație sau conținut afișat cu privire la descrierea de firmă, obiect de activitate, bunuri, produse și servicii. Astfel sunt interzise spre afișare orice conținuturi de tip pornografic sau destinat adulţilor, conţinut excesiv de vulgar, discriminare negativă de orice fel, intoleranţă rasială sau propagandă împotriva unui individ, unui grup sau unei organizaţii, pirateria informatică, vânzarea de arme, muniții, consum de substanțe interzise, jocuri de noroc sau cazinouri şi orice alt conţinut care este ilegal, promovare de activități ilegale sau care încalcă drepturile legale ale altor persoane. La fel nu pot fi publicate conţinuturi dăunătoare, ameninţătoare, abuzive, hărţuitoare, defăimătoare, vulgare, obscene, odioase, rasiste sau criticabile în orice alt mod. 

5. Clientul este de acord să primească telefonic și prin e-mail din partea portalului WEB-TOP oferte promoționale referitoare strict la serviciile proprii.

6. Clientul declară în mod expres că este de acord cu clauzele de limitare și de exonerare a răspunderii juridice aplicate de către furnizorul WEB-TOP.

8.3. Drepturile și obligațiile utilizatorilor

1. Dreptul de utilizare este gratuit, nerestricţionat în timp şi spaţiu. În schimb utilizatorul va respecta termenii și condițiile de utilizare, și se declară a fi de acord că toate responsabilităţile ce decurg din folosirea portalului, respectiv conţinuturile publicate au doar scop informativ și urmează a fi valorificate pe propria lor răspundere. 

2. Informațiile și serviciile oferite de WEB-TOP sunt destinate persoanelor majore cu capacitate de exercițiu deplin. Minorii nu pot folosi serviciile portalului fără acordul părinţilor. Este responsabilitatea reprezentanţilor lor legali să determine care servicii sunt potrivite pentru copilul lor. 

3. Utilizatorul declară în mod expres că este de acord cu clauzele de limitare și de exonerare a răspunderii juridice aplicate de către furnizorul WEB-TOP.

Art. 9. Termenii și condițiile specifice privind Catalogul de produse și servicii 

9.1. Reguli generale

1. În secțiunea Catalogul de produse și servicii utilizatorul poate să-și aleagă în coșul de cumpărături bunurile, produsele și serviciile de care este interesat de la unul sau mai mulți ofertanți. Utilizarea Catalogului de produse și servicii are ca scop cerere de ofertă fermă și nicidecum plasare de comandă. 

2. WEB-TOP nu percepe comisioane și nu beneficiază de vreun folos material în urma tranzacțiilor inițiate prin Catalogul de produse și servicii. 

3. WEB-TOP nu vinde produse și servicii proprii în Catalogul de produse și servicii, nu deține stocuri și nu se ocupă nici cu plata, nici cu expedierea produselor. 

4. WEB-TOP nu intermediază tranzacții de nici un fel, respectiv prin Catalogul de produse și servicii nu se pot încheia contracte. 

5. În afara prezentării cu caracter informativ al ofertei și a inițierii de comunicare între utilizator și ofertant, toate tranzacțiile comerciale și toate raporturile juridice de orice fel între utilizator și ofertant se pot naște doar prin alte căi, decât platforma WEB-TOP.

9.2. Reguli pentru ofertant

1. Ofertantul, client înregistrat WEB-TOP, își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din prezentarea publică a produselor și serviciilor proprii în Catalogul de produse și servicii. Ofertantul se obligă să respecte toate condițiile legale ale comunicării comerciale în înțelesul Legii 365/2002 privind comerțul electronic, actualizată.

2. După plasarea unei cereri de ofertă de către un utilizator, ofertantul primește o notificare electronică (dacă are o adresă de e-mail validă) privind datele de contact al utilizatorului și produsele sau serviciile de care este interesat. Notificarea primită nu prezintă nici o obligație pentru ofertant.

3. Ofertantul are posibilitatea de a lua legătura directă cu utilizator în vederea precizării comenzii și încheierii tranzacției în afara platformei WEB-TOP.

4. Ofertantul poate contacta utilizatorul în vederea precizării comenzii și încheierii tranzacției de vânzare-cumpărare. Aceste tranzacții se vor încheia direct între ofertant și utilizator în afara platformei WEB-TOP.

5. Ofertantul este obligat să asigure protecția datelor cu caracter personal al utilizatorului conform legislației în vigoare, ținând cont și de Politicile de confidențialitate, de cookie-uri și de protecție a datelor cu caracter personal ale furnizorului WEB-TOP, afișate pe site. 

6. Ofertantul este obligat să respecte drepturile consumatorilor privind reclama comercială și a interdicției publicității înșelătoare.

9.3. Reguli pentru utilizator

1. Orice utilizator al platformei poate să acceseze fără restricții Catalogul de produse și servicii, unde poate iniția cereri de ofertă. Utilizatorul este conștient că toate produsele și serviciile sunt expuse cu caracter informativ și publicitar, care nu pot fi privite ca oferte ferme în vederea comenzii sau încheierea unui contract comercial.
2. Cererea de ofertă din partea utilizatorului nu îl obligă la încheierea vreunui contract comercial cu ofertantul. Utilizatorul poate să consulte mai multe oferte ale produselor identice sau similare și/sau poate solicita simultan oferte ferme de la mai mulți ofertanți.

3. Utilizatorul, dacă este nemulțumit sau se consideră vătămat în interesele sale legitime privind conținutul Catalogului de produse și servicii sau a relațiilor cu ofertanții, trebuie să se adreseze direct acestora. Cu toate acestea, are posibilitatea de a informa despre incident și portalul WEB-TOP, care va putea adopta o poziție proprie privind plângerea (de exemplu va șterge conținutul, sau va aplica interdicții pe seama ofertantului). 

4. După accesarea Catalogului de produse și servicii, utilizatorul este de acord cu Politicile de confidențialitate, de cookie-uri și de protecție a datelor cu caracter personal ale furnizorului WEB-TOP, afișate pe site, în special cele cu privire la limitarea răspunderii.

Art. 10. Rating-ul firmelor și a bunurilor, produselor și serviciilor 

1. Utilizatorul poate acorda un rating și/sau poate formula un comentariu scurt despre firma, produsul sau serviciul afișat pe site. Ratingul reprezintă o opinie subiectivă a utilizatorului care trebuie să fie exprimată într-un mod civilizat în limita bunului simț; ratingul trebuie să fie la folosul celorlalți utilizatori și să servească la îndrumarea acestora. 

2. Clientul înregistrat poate dezactiva ratingurile și comentariile pe care le consideră nefondate sau poate formula răspunsuri adecvate la aceștia.

3. Ratingurile și comentariile dezactivate urmează a fi verificate de către WEB-TOP care le va putea șterge definitiv sau reactiva, dacă acestea sunt oportune. 

4. După reactivarea ratingurilor și comentariilor de către WEB-TOP, clientul nu le mai poate dezactiva/șterge sau modifica.

Art. 11. Protecția datelor cu caracter personal

1. WEB-TOP aplică măsurile tehnice şi organizatorice de securitate pentru a proteja informaţiile de autentificare, parole sau alte date înregistrate în scopuri de securitate, de la manipulare intenţionată sau accidentală, pierdere, distrugere sau acces neautorizat. Metodele utilizate pentru a satisface cerinţele de protecţie sunt cele în conformitate cu standardele general acceptate în domeniu.

2. WEB-TOP aplică politici proprii conforme cu prevederile legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Politicile de confidențialitate, de cookie-uri și de protecție a datelor cu caracter personal sunt afișate pe site-ul WEB-TOP.

3. Clientul, la rândul său este obligat să respecte prevederile legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

4. Datele de contact ale societăților comerciale nu fac obiectul protecției datelor cu caracter personal potrivit pct. 14 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului și al Consiliului Uniunii Europene, și nici al reprezentanților acestora, deoarece aceste date se consideră a fi de interes public.

Art. 12. Limitarea răspunderii

1. Conținutul accesat prin utilizarea serviciilor WEB-TOP constituie doar informații generale care nu sunt destinate a fi percepute ca singura bază pentru orice decizie comercială. Utilizatorii trebuie să obțină sfaturi profesionale sau de specialitate înainte de a lua sau de a renunța la orice acțiune cu privire la conținuturile clienților. WEB-TOP își exclude orice răspundere juridică în privința actualității și veridicității informațiilor de pe portal, de asemenea nu răspunde pentru calitatea produselor sau serviciilor promovate de către clienții săi.

2. WEB-TOP de regulă nu verifică nici un conţinut pe care clienţii înregistraţi îl publică prin intermediul portalului şi nu îşi asumă responsabilitatea şi nu garantează pentru corectitudinea, integritatea sau calitatea unui astfel de conţinut. Responsabilitatea juridică pentru conținuturile clienților cade exclusiv în sarcina acestora, WEB-TOP fiind exonerat de orice fel de răspundere.

3. WEB-TOP de regulă nu verifică bunurile, produsele și serviciile cuprinse în Catalogul de produse și servicii. Prin urmare nu îşi asumă responsabilitatea şi nu garantează pentru actualitatea, disponibilitatea, legalitatea, corectitudinea, integritatea sau calitatea publicității, WEB-TOP fiind exonerat de orice fel de răspundere.

4. Utilizarea funcţiilor de căutare şi serviciilor de pe portalul WEB-TOP nu implică nici o relaţie contractuală între utilizator şi furnizor. În acest sens nu vor fi pretenţii contractuale sau semi-contractuale faţă de furnizorul WEB-TOP. Nu va exista de asemenea în nici un caz vreo pretenţie din partea lui WEB-TOP faţă de utilizatori în legătură cu serviciile de pe portalul online.

5. Clientul este de acord să despăgubească furnizorul WEB-TOP referitor la pretenţiile de orice fel ale utilizatorilor sau terţelor persoane care rezultă dintr-o afişare publicată nelegală. Prezenta clauză conferă dreptul de regres al furnizorului împotriva clientului.

6. Toate raporturile juridice între utilizator și client/ofertant pot avea loc doar în mod direct prin orice modalitate (vânzare directă, vânzare la distanță, comerț electronic pe alte platforme, etc.), fără intervenția sau intermedierea furnizorului WEB-TOP. În aceste raporturi juridice între utilizator și client, WEB-TOP se consideră terț, prin urmare WEB-TOP este exonerat de orice răspundere juridică. 

7. Pretențiile clienților față de WEB-TOP și eventualele despăgubiri pretinse nu pot fi mai mari, decât valoarea serviciilor achitate pentru anul în curs. 

8. WEB-TOP este exonerat de orice răspundere juridică cauzată de funcționare necorespunzătoare sau a nefuncționării serverelor sau a spațiilor de găzduire a portalului, inclusiv și a rețelelor informatice, asigurate de alți furnizori contractați, terțe persoane în acest contract. Această limitare a răspunderii se referă și pe durata lucrărilor de mentenanță a portalului și a oricăror alte intervenții cu obiect de dezvoltare, modernizare tehnologică și/sau de îmbunătățire a calității serviciilor WEB-TOP. 

9. Nu pot fi invocate/susţinute cererile pentru pierderi de profit, pretenţiile de despăgubire ale terţilor sau alte daune directe sau indirecte rezultate în urma unor întreruperi de natură tehnică a serviciilor portalului WEB-TOP. WEB-TOP nu va fi răspunzător pentru orice daune indirecte, speciale, incidentale sau consecutive, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, orice daune pentru pierderi de profit sau venituri ale utilizatorilor și/sau clienților, orice întrerupere de afaceri, orice pierdere a economiilor anticipate, pierdere de bunăvoință, oportunitate sau reputație, indiferent dacă se bazează pe contract, din neglijență, încălcarea legislației, chiar dacă este previzibilă.

Art. 13. Încetarea contractului cu privire la relațiile cu clientul WEB-TOP

1. Prezentul contract de prestări servicii față de clientul WEB-TOP încetează:

    a. De comun acord, prin acordul ambelor părţi în orice moment;

    b. Prin denunțare unilaterală din inițiativa clientului printr-o notificare scrisă cu un termen de preaviz de 30 de zile, comunicată la adresa sediului social al furnizorului;

    c. Prin denunțare unilaterală din inițiativa furnizorului WEB-TOP printr-o notificare scrisă cu un termen de preaviz de 30 de zile, comunicată la adresa sediului social al clientului;

    d. De plin drept, fără notificare prealabilă și fără termen de preaviz în următoarele situații:

           - în cazul depăşirii scadenţei de plată cu peste 30 de zile de către client;

           - în cazul nerespectării obligaţiilor asumate de către client.

2. În caz de încetare a contractului conform pct. b) și d) clientului nu i se vor restitui costul serviciilor pentru anul în curs. 

Art. 14. Dispoziții finale și jurisdicția

1. Titlurile din prezentul document sunt folosite exclusiv în scop de referinţă şi nu vor afecta în nici un fel interpretarea termenilor și condițiilor de utilizare a serviciilor WEB-TOP. Dacă vreo prevedere din aceşti termeni și condiții, integral sau parţial, se consideră nevalabile de către instanțele de judecată competente, sau îşi pierde efectul juridic cu timpul, restul prevederilor rămân în vigoare.

2. Toate comunicările cu relevanță juridică între părți vor avea loc în scris, în principal prin e-mail. În acest sens clientul va putea indica o adresă de e-mail validă. Modificarea adresei de e-mail se va putea face din contul clientului.

3. Eventualele modificări ale termenilor și condițiilor de furnizare a serviciilor legate de portalul WEB-TOP vor putea fi trimise prin e-mail la toți clienții înregistrați, cu condiția că aceștia să aibă specificat o adresă de e-mail validă.

4. Pentru toate litigiile în legătură cu serviciile oferite de WEB-TOP competența teritorială aparține instanțelor de drept comun din Mun. Oradea, România, iar legea aplicabilă este cea română.

Autentificare